Uutiset

Vipuvoimaa EU:lta sekä Etelä-Savon Ely-Keskukselta

Kome Oy kehittää toimintojaan Euroopan aluekehitysrahaston, sekä Etelä-Savon Ely-keskuksen avulla

Hanke A78495, KOMETech2.0 – kestävän kehityksen tuote- ja tuotantoteknologiaratkaisuilla
 ekotehokkuutta ja kestävää kasvua Haapajärven KOME Oy:lle.
Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 – Suomen rakennerahasto-ohjelma
Toteutusaika: 25.10.2021 – 31.08.2023

”KOMETech2.0 -hankkeen tavoitteena on luoda edellytykset KOME Oy:n liiketoiminnan kestävälle kasvulle ja monipuolistumiselle uusien tuotanto-, teknologia- ja toimintataparatkaisujen avulla. Hankkeen keskeisenä tavoitteena on myös kehittää KOME Oy:lle ratkaisut oman toiminnan ja toimialan vihreänsiirtymän edistämiselle. Hankkeen tavoitteena on myös nostaa teknologiataso niin tuotteissa kuin yrityksen prosesseissa seuraavalle tasolle luoden uusia työpaikkoja ja kilpailukykyä Suomeen”

Takaisin uutisiin
X